Seferlik şarj

> <'Nonrecurring Şarj' nedir

Tekrar yaşanmaması için olası bir kerelik gider bir şirketin finansal tabloları üzerinde görünen bir giriş. Bir tekrar etmeyen şarj öngörülemeyen bir olay için bir kerelik bir ücrettir.

Ayrıca tekrar etmeyen öğe olarak da bilinir.

Bizim forex web yatırım terimini açıklar – ‘nonrecurring Şarj’

Yinelenmeyen ücretleri faaliyet giderleri altında bir şirketin finansal tabloları üzerinde görünür. Şirketin kazanç buna mali tablolarında gösterilen süre boyunca azalır; Ancak, gösterimler tekrarlanmayan şarj bir kerelik, sıradışı bir olay için olduğunu açıkça yapacak, ve şirket gelecekte tekrar maruz kalacağı bir gider olarak kabul edilmemelidir. Tekrar etmeyen ücret bir örnek maliyetleri doğal afet aşağıdaki pencere değiştirilmesi ile ilişkili olacaktır.