Kısıtlı Fon

Nedir ‘Sınırlı Fonu’

Sadece belirli amaçlar için kullanılabilecek para bir rezerv. Kısıtlı fonlar katkıları seçtikleri bir şekilde kullanılacak bağışçılara güvence sağlar. Bir donör kar amacı gütmeyen bir organizasyon için para verdiğinde, o hediye sınırsız ve organizasyon uygun gördüğü herhangi bir amaç için kullanılıp kullanılamayacağını belirtebilirsiniz, geçici belli bir amaç için kullanılmak üzere kısıtlı veya kalıcı şekilde sınırlı bağış davranır müdür olarak hangi faiz elde edilebilir (ve yalnızca faiz harcanacak olan).
Bizim forex web yatırım terimini açıklar – ‘Yasak Fonu’

En sık zenginlikleri kısıtlı olarak kabul edilir funds.Their anapara genellikle hiç harcanan olamaz, onlar kazanmak ilgi sadece belirli bir yüzde yılda harcanan olabilir. Ayrıca, faiz harcanacak nasıl kısıtlamalar vardır – örneğin, burs ve profesörlük fon sadece kullanılabilir.