Büyüme Stok

> <'Büyüme Stok' nedir

Kazanç piyasaya ortalamanın üzerinde bir orana büyümesi bekleniyor, bir Hisseler.

Ayrıca “glamour stoku” olarak da bilinir.

Bizim forex web yatırım terimini açıklar – ‘Büyüme Stok’
Şirket, sermaye projelerinde kârlar yeniden yatırım için tercih ediyorum gibi

Bir büyüme stoku, genellikle, bir temettü ödeme yapmaz. Çoğu teknoloji şirketleri büyüme hisseleri vardır.

Büyüme şirketin hisse senedi, her zaman büyüme stok olarak sınıflandırılan unutmayın. Aslında, bir büyüme şirketin hisse senedi genellikle aşırı değerlenen.